بدنه اصلی  چاپ        ارسال به دوست

نحوه پذیرش و کد رشته های دانشکده نفت و گاز در دفترچه کنکور سراسری 94


پذیرش در رشته های مهندسی پلیمر و شیمی کاربردی زن و مرد میباشد و کاردانی مکانیک فقط مرد پذیرش میکند.


کد رشته ها: رشته : ظرفیت جنسیت پذیرش

رشته ریاضی

11570 رشته مهندسی پلیمر-روزانه ظرفیت پذیرش 40 زن - مرد

11572 رشته مهندسی پلیمر-نوبت دوم ظرفیت پذیرش 5 زن - مرد

21006 رشته شیمی کاربردی-روزانه ظرفیت پذیرش 12 6زن - 6مرد

21007 رشته شیمی کاربردی- نوبت دوم ظرفیت پذیرش 2 1زن - 1مرد

11571 رشته کاردانی مکانیک-روزانه ظرفیت پذیرش 40 مرد

11573 رشته کاردانی مکانیک -نوبت دوم ظرفیت پذیرش 5 مرد


رشته تجربی

21006 رشته شیمی کاربردی-روزانه ظرفیت پذیرش 28 14زن - 14مرد

21007 رشته شیمی کاربردی- نوبت دوم ظرفیت پذیرش 3 1زن - 2مرد


٠٩:١٤ - 1394/05/03    /    شماره : ١٧٥٩    /    تعداد نمایش : ٤٣١٤خروج