بدنه اصلی

رزومه

       نام و نام خانوادگی: دکتر یونس شکاری

       سمت: رئیس دانشکده نفت و گاز

       تحصیلات: دکتری مهندسی مکانیک

       مرتبه علمی: استادیار

       ایمیل: shekari@yu.ac.ir